ALGEMENE VOORWAARDEN CASA LA MARIPOSA

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten die de gast afsluit met Casa La Mariposa. Via de website, e-mail, telefoon of anderszins. De gast heeft deze algemene voorwaarden geaccepteerd bij het accorderen van de boeking. Nadat de woning is geboekt en (deels) betaald, gelden deze onderstaande regels en de gast stemt in met deze bepalingen.

Casa La Mariposa –  Casa La Mariposa is een vakantiewoning dat ligt in Ciudad Quesada, Calle Gijon 50, Puerta 27, 03170 Rojales, Alicante, Spanje. De woning wordt het gehele jaar te huur aangeboden via diverse platformen, waaronder Booking.com, maar ook via de eigen website www.casalamariposa.eu.

Vakantiewoning – Op de website staat omschreven wat een gast van de vakantiewoning kan verwachten, welke bijzondere items aanwezig zijn en wat de bijzondere bepalingen zijn.

Inventaris – In de keuken van de woning hangt een volledige inventarislijst met alle inventaris dat in de woning aanwezig is. Mist u zaken, geeft dit dan direct door aan de gastvrouw. Alle meubels zijn niet vermeld op deze lijst en dienen compleet achtergelaten te worden.

Boeking – Een boeking wordt gemaakt via de website www.casalamariposa.eu of via een boekingsplatform zoals Booking.com. De gast moet ouder zijn dan 25 jaar en Casa La Mariposa behoudt zich het recht voor om goedgekeurde identificatie te vragen ter verificatie van de leeftijd.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst – De overeenkomst tussen Casa La Mariposa en de gast komt tot stand door aanvaarding door de gast van het aanbod van Casa La Mariposa zoals is vermeld op de website. Dit gebeurt nadat het door de gast ingevulde boekingsformulier door Casa La Mariposa is ontvangen, de betaling door de gast is gedaan en de bevestiging door Casa La Mariposa is verstuurd. In de bevestiging wordt vermeld voor welke periode de gast zich heeft aangemeld. Ook wordt de incheck- en uitchecktijd vermeld en de locatie van het vakantieadres.

Huurprijs – Een actueel overzicht van de huurprijzen is te vinden op de website. Verplichte aanvullende items zijn beddengoed/handdoeken en schoonmaakkosten. Inbegrepen in de huurprijs is elektriciteit en water. Is de elektriciteit per week meer dan 110 kWh, dan wordt er per kWh
€ 0,40 van de borg afgetrokken.

Schoonmaakkosten – De gast moet schoonmaakkosten en beddengoed/handdoeken betalen in aanvulling op de huurprijs, om de schoonmaak en controle van de woning te dekken, evenals het linnengoed en de handdoeken te reinigen. Een gast ontvangt altijd één pakket linnengoed, een kleine en een grote handdoek p.p., gastendoek per badkamer en 2 keukendoeken. Strandlakens zijn apart te huur.

Wordt de woning langer dan 2 weken gehuurd, dan is een extra schoonmaak verplicht, zodat er elke 2 weken een controle op de woning plaatsvindt.

Verzorging vakantiewoning – De gast betaalt voor schoonmaak- en wasservices. Dit neemt niet weg dat de gast verplicht is zorg te dragen voor de woning tijdens zijn verblijf.

De woning wordt schoon opgeleverd, inclusief opgemaakte bedden, handdoeken, toiletpapier, afwasmiddel en handzeep. Als de gast bij aankomst niet tevreden is over deze zaken, moet hij/zij feedback geven aan de gastvrouw, zodat het probleem zo snel mogelijk kan worden verholpen. Als er geen feedback wordt gegeven, gaan we ervan uit dat alles in orde is.

Hoewel er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, moet de gast vóór het uitchecken alle etensresten verwijderen, het afval naar de vuilnisbakken buiten brengen en al het keukengerei schoon opbergen.

Borg – Bij aanvaarding van de huurovereenkomst dient een waarborgsom van € 500 te worden betaald, ter dekking van eventuele aanzienlijke schade of misbruik van de woning. De eigenaar of beheerder behoudt zich het recht voor om uit deze waarborg de fondsen te putten die nodig zijn om de nodige herstellingen als gevolg van dergelijke schade te betalen. Deze borg wordt terugbetaald binnen 10 dagen na uitchecken van de woning en na controle van de gastvrouw.

Betaling – 
Betaling geschiedt door middel van de beveiligde server van Stripe. Om de boeking te bevestigen, moet de gast de huurprijs betalen, inclusief de aanvullende kosten en de borg. Van deze regeling kan afgeweken worden, alleen als beide partijen hiermee instemmen.

Auto – In sommige gevallen kan onze auto, een Ford Fiësta, bijgeboekt worden. Aanvullende bepalingen worden separaat toegezonden, indien van toepassing.

Check-in & Check-out – De sleutels van de accommodatie worden ter plaatse verstrekt. Check-in begint om 16:00 uur op de eerste dag van het contract en gasten moeten uiterlijk om 10:00 uur op de laatste dag uitchecken. Exacte check-in en check-out tijd wordt door de gast vooraf afgestemd met de gastvrouw. Extra dagen kunnen vaak geboekt worden tot de laatste dag, mits er beschikbaarheid is, hoewel de toeslagen voor verlenging verschillen. Indien een gast niet tijdig uitcheckt, behoudt Casa La Mariposa zich het recht voor een extra bedrag van maximaal € 250 van de borg in te houden.

Huisregels community – Casa La Mariposa bevindt zich in een kleine community van 20 appartementen. Hier gelden huisregels. Deze worden als bijlage toegevoegd. Gasten van Casa La Mariposa, evenals andere bezoekers, dienen zich gedurende hun verblijf aan deze regels te houden. Overtreding van deze regels kan leiden tot uitzetting uit de woning en een boete.

Huisregels Casa La Mariposa –
Ook Casa La Mariposa heeft huisregels. Deze bevinden zich in de informatiemap die op de eettafel ligt. De gast leest deze altijd zorgvuldig door binnen 24 uur nadat de huur is ingegaan en dient zich aan deze woon- en leefregels te houden. Indien hier niet naar geluisterd wordt, kan tot verwijdering uit het pand worden overgegaan.

De gast is verantwoordelijk voor de woning en alle apparatuur tijdens de huurperiode en verbindt zich ertoe alle schade te vergoeden die kan worden veroorzaakt door hem of degenen die namens hem in de woning verblijven tijdens de huurperiode. De gast moet ook de gastvrouw op de hoogte stellen van eventuele schade.

Hieronder lichten we de belangrijkste huisregels uit:

 • Het totaal aantal gasten in de woning mag niet groter zijn dan vijf. Er is één extra baby toegestaan bovenop dit aantal;
 • Niet-betalende gasten zijn overdag toegestaan, maar mogen niet overnachten;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan;
 • Binnen mag niet gerookt worden. Ook niet buiten op het kunstgras;
 • Als de gast de woning verlaat, dient altijd het alarm aangezet te worden;
 • Respecteer altijd de buren en beperk lawaai tot een redelijk minimum;
 • Gasten wordt gevraagd in gedachten te houden dat huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor het gedrag van gasten ten opzichte van buren;
 • Als het gedrag van een gast aanzienlijke overlast veroorzaakt, behoudt Casa La Mariposa zich het recht voor om de gast uit te zetten en restitutie te weigeren;
 • Behandel de woning goed en houd deze redelijk schoon tijdens uw verblijf;
 • Gasten dienen voorzichtig te zijn bij het zwembad en er op te letten dat hun kinderen dit ook doen.

Bij vertrek Casa La Mariposa – De gast let op de volgende items bij vertrek van de woning aan het einde van de vakantieperiode. Hieronder een overzicht van de belangrijkste items:

 • Vuile handdoeken en beddengoed bij elkaar in de hal leggen;
 • Vuilnis in de vuilnisbak aan de straat zetten;
 • De vaatwasser leegruimen;
 • Tafelblad afnemen;
 • Vloeren stofzuigen;
 • Airconditioning uitzetten;
 • Niet de wasdroger aanzetten;
 • Alle ramen, deuren en rolluiken dichtdoen;

Overige items staan vermeld in het informatieboekje dat op tafel ligt. De gast dient deze instructies op te volgen.

Weigeren Casa La Mariposa –Als de gast de instructies en/of regels overtreedt, heeft
Casa La Mariposa het recht, zonder opgaaf van redenen, het (verdere) verblijf in deze woning te ontzeggen, zonder teruggave van het huurbedrag.

Overdragen –
Een geboekte vakantie bij Casa La Mariposa is naam gebonden. Dit betekent dat een gast zijn of haar geboekte reis niet zomaar aan een ander kan overdragen. Dit wordt altijd afgestemd met Casa La Mariposa, ruim voordat de verhuurperiode ingaat.

Niet-boekbare periodes –
Casa La Mariposa vermeldt de niet-boekbare periodes op haar website en plant altijd een jaar vooruit. Wenst een gast een periode te boeken na deze termijn, dan kan de gast contact opnemen met Casa La Mariposa.

Langdurige overmachtssituatie –
Bij een langdurige overmachtssituatie kan Casa La Mariposa de verhuurperiode staken totdat de situatie is genormaliseerd. Casa La Mariposa zal in dit geval het huurbedrag terugbetalen van de periode waarin de vakantie geen doorgang heeft gehad.

Prijsverhoging – De huurtarieven kunnen elk kalenderjaar worden aangepast, zonder opgaaf van reden.

Wijzigen vakantieperiode –
Als de gast zijn/haar vakantieperiode wil wijzigen, wordt dit altijd aangevraagd per e-mail en in overleg met Casa La Mariposa wordt gekeken naar beschikbaarheid en prijsverschil.

Opschorten huurperiode –
Opschorten van een huurperiode gebeurt alleen bij zeer zwaarwegende, medische gevallen. Altijd in overleg met Casa La Mariposa.

Annuleren geboekte reis – Indien een annulering nodig is na bevestiging van de boeking, neem dan schriftelijk contact op met info@casalamariposa.eu. Casa La Mariposa zal zich inspannen om de gast tegemoet te komen voor een wijziging in de boeking, maar kan niet garanderen dat aan een dergelijk verzoek zonder kosten zal worden voldaan.

Eventuele aanbetalingen en aanvullende verplichte kosten worden niet gerestitueerd. Het resterende bedrag wordt terugbetaald als de annulering uiterlijk 30 dagen vóór de check-in plaatsvindt. Na deze 30 dagen kan de geboekte reis niet meer geannuleerd worden en is het volledige bedrag verschuldigd. Andere gevallen moeten worden beschouwd als een bijzondere reden, die per geval wordt beoordeeld door Casa La Mariposa.

De gast is verantwoordelijk voor zijn of haar huurperiode en in het geval van vertragingen als gevolg van zijn of haar reis, is het zijn eigen verantwoordelijkheid.

Aanpassingen aan woning – De gast mag geen aanpassingen/werkzaamheden uitvoeren in de woning. De overtreding hiervan, zal aanleiding geven tot de ontbinding van de huurovereenkomst en Casa La Mariposa eist het herstel van de woning in zijn vroegere staat. Deze werkzaamheden tot herstel dienen te worden betaald door de gast.
Casa La Mariposa kan op elk moment met voorafgaand akkoord tussen de gast en La Mariposa, verbeteringswerkzaamheden (laten) uitvoeren in de woning.

Onderverhuur –
De gast mag geen industriële activiteiten of hinderlijke, ongezonde, schadelijke of gevaarlijke activiteiten in de woning uitvoeren. Ook mag de gast de woning niet overdragen of onderverhuren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Casa La Mariposa.
De door Casa La Mariposa geconstateerde schending van één van deze verplichtingen, vormt een grond voor de beëindiging van de overeenkomst, inhouding van de waarborg evenals een schadevergoeding voor Casa La Mariposa voor de ontstane schade.

Klachten –
Indien de gast een klacht heeft over de vakantiewoning, de community of anderszins, zal de gast dit onmiddellijk melden aan Casa La Mariposa, zodat Casa La Mariposa waar van toepassing een passende oplossing kan bieden. Indien de gast de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de gast dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de gastvriyw van Casa La Mariposa ter plaatse en schriftelijk binnen 1 week na de aangeboden oplossing te melden aan Casa La Mariposa via e-mail info@casalamariposa.eu. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Aansprakelijkheid –
Casa La Mariposa spant zich in om de vakantie voor iedere gast op een prettige en veilige manier te laten verlopen. De huur van de vakantiewoning verloopt op eigen risico van de gast. Casa La Mariposa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe of indirecte schade door de gast of door andere gasten, verlies en/of letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk ontstaat vóór, tijdens of na het verblijf.

De gast is aansprakelijk voor de schade die Casa La Mariposa, haar personeel of vertegenwoordigers, en/of arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de gast zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade die door de gast is veroorzaakt, wordt direct verhaald.

Casa La Mariposa is niet aansprakelijk voor onderbreking van diensten, uitval van apparaten binnen de woning, of overlast veroorzaakt door reparatie of andere werkzaamheden buiten de woning. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Casa La Mariposa, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Auteursrecht – Al het materiaal op de website www.casalamariposa.eu en in het informatieboekje is het intellectuele eigendom van Casa La Mariposa en alle auteursrechten zijn voorbehouden. Materiaal mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming. Casa La Mariposa waarschuwt dat er typografische en drukfouten kunnen voorkomen in de verstrekte materialen, zowel online als in gedrukte vorm.

Privacybeleid  –
Het privacybeleid van Casa La Mariposa kan hier worden geraadpleegd:
www.casalamariposa.eu/privacy

Toepasselijk recht – Op elke overeenkomst tussen Casa La Mariposa en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De gast dient de Spaanse wetgeving te respecteren en is aansprakelijk voor de door de Spaanse overheid vastgestelde reglementen en wetten.

Laatst bijgewerkt op 1 september 2023.

BIJLAGE: RESIDENTIAL ENORA

COMMUNITY RULES

Welcome to our Enora community! We hope you will have a delightful stay and enjoy our beautiful residence. We highly appreciate it if you adhere to the rules, just like everyone else. Therefore, we would like to share them with you below.

1. POOL GUIDELINE

 • The pool is open daily from 08:00 to 22:00;
 • During pool maintenance, it will be temporarily unavailable;
 • This pool is unsupervised, so swimming is at your own risk.
 • Always shower before entering the pool and turn off the water after showering;
 • Apply sunscreen before entering the pool area to avoid stains on the tiles;
 • Running, making excessive noise, or diving around the pool is not allowed as both young and old want to enjoy the pool;
 • Children under 8 years of age must always be supervised by an adult;
 • Small inflatable devices are allowed as long as they do not hinder other guests from swimming;
 • Soft (beach) balls and small versions are permitted. Hard (soccer) balls are not allowed, including on the grass;
 • Topless sunbathing or swimming is not permitted;
 • Sun loungers cannot be reserved and must remain by the pool. Each section has four chairs, each accompanied by an umbrella. If you move the sun loungers, please return them to their original positions as there is no supervision. Also close the umbrella before leaving. Please put a towel on the sunbeds. Otherwise the sunbeds will get dirty from the sunburn over time;
 • Please respect the plants and communal gardens;
 • Vandalism to the pool or the urbanization, such as throwing stones into the pool or removing pool tiles, will result in a bill for the required repairs being sent to you;
 • Glassware is not allowed near the pool. Only plastic glasses are permitted.

 1. COMMUNITY GUIDELINES
 • Take all your waste with you when leaving;
 • Dogs must be kept on a leash in the communal areas;
 • Please clean up all pet waste within the community and on the streets surrounding the community;
 • Ensure that your dog does not bark excessively throughout the day. Other guests/owners will bring this to your attention if you are not aware of it yourself;
 • Barbecuing is only permitted in your own garden, as long as it does not cause inconvenience to other guests;
 • Smoking is prohibited, including in the indoor communal area of block 3;
 • Park your vehicle primarily in your designated parking space by your residence. If it is not available or you don’t have one, please park in the reserved parking spaces marked as “private parking Enora”. One car per owner;
 • Always close the outer gates immediately upon entering the community;
 • Close the inner gates from 22:00 onwards.
 1. TIME TO REST AND ENJOY

We all want to enjoy our leisure time here. Therefore, please ensure a quiet environment between 22:00 and 08:00. No loud noises after 22:00.

4.COMMUNITY AESTHETICS

 • Owners may not make any external modifications to their properties without prior approval from the community;
 • The list dated ( attached at the bottom) from EuroMarina provides a clear overview of permissible modifications without requiring approval;
 • It is not allowed to hose down the terrace on the upper floor as it causes water to flow down the walls, leaving black stains;
 • The installation of air conditioning units is permitted, but please be mindful of the noise and visual impact on other owners. Ensure that the air conditioning unit has adequate ventilation and is not placed too close to other objects;
 • All owners are responsible for keeping their gardens neat and under control. Trees, plants, and shrubs must remain within the garden walls and should not hang over neighboring properties or pathways. Leaves, seeds, etc., falling from trees must be cleaned up. Hedges should not exceed 1.70 meters in height. If these tasks are not adequately maintained, the community is authorized to maintain the garden at the owner’s expense;
 • TV antennas are not allowed;
 • Any other points require approval from the assembly. The community holds one general assembly per year, and the chairman or 25% of the owners can convene an extraordinary meeting if necessary.
 1. THEFT AND HOME SECURITY

ATTENTION! When leaving the property, please close all doors and windows, turn off the dryer, and switch off the air conditioning to minimize the risk of fire and theft.

Please adhere to these rules so that we can all enjoy a wonderful stay at Enora!

Thank you for reading these regulations! Now, let the enjoyment begin 🙂


Enora Community

Select your language »